Friday, March 7, 2014

സുഷിരവാദ്യം

ഞാൻ , സുഷിരങ്ങൾ അടഞ്ഞു പോയ ഒരു 
സുഷിരവാദ്യം പോലെ 
പ്രണയം ഉള്ളിലൊ ളിപ്പിക്കുന്നു ...

ഞാൻ, ശിശിരങ്ങൾ മഞ്ഞു കൊണ്ടു മൂടിയ 
ഒരു ശിഖരം പോലെ 
സ്വപ്‌നങ്ങൾ മറച്ചു വെയ്ക്കുന്നു

No comments: